โอนหนี้ TMB:Cash7day โอนหนี้ TMB:Cash7day
   
   

สมัครโอนหนี้สินเชื่อเงินสด ธนาคารทหารไทย|โอนหนี้สินเชื่อเงินสด TMB

- สมัครวันนี้ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ในการโอนหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล TMB เพียงมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไป และมีรายได้ประจำ 15,000 บาทขึ้นไป

- สมัครสินเชื่ออเนกประสงค์วันนี้ รับวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน และคงอิสระในการใช้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดได้เหมือนเดิม

- ระยะเวลาการชำระในการโอนหนี้ผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน โดยกำหนดวันชำระคืนทุกวันที่ 5, 10, 15, 20, 25 หรือ 30 ของทุกเดือน

- ไม่จำกัดบัญชี รับโอนหนี้ได้ทุกสถานบันการเงิน โดยไม่มีการชำระล่าช้าภายใน 6 เดือนแรก ฟรี ค่าดำเนินการหรือค่าธรรมเนียม

- ธนาคารจะทำการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีที่ท่านระบุไว้ในใบสมัคร รอจดหมายยืนยันการแจ้งผลอนุมัติและการรับเงินสินเชื่อภายใน 1-3 วันทำการ นับจากวันที่ท่านได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ

วงเงินอนุมัติ โอนหนี้สินเชื่อ และบัตรเครดิต
ดอกเบี้ย
ระยะเวลาการชำระในการ โอนหนี้สินเชื่อ และบัตรเครดิต
ค่าดำเนินการ/ ค่าธรรมเนียม
รายได้ขั้นต่ำในการสมัครโอนหนี้
วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท หรือ 5 เท่าของรายได้
10% ต่อปี ใน 12 เดือนแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับวงเงิน
สูงสุด 60 เดือน
ฟรี
15000

โอนหนี้ สินเชื่อเงินสด ธนาคารทหารไทย|สมัครโอนหนี้สินเชื่อเงินสดTMB

- สมัครวันนี้ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ในการโอนหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล TMB เพียงมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไป และมีรายได้ประจำ 15,000 บาทขึ้นไป

- สมัครสินเชื่ออเนกประสงค์วันนี้ รับวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน และคงอิสระในการใช้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดได้เหมือนเดิม

- ระยะเวลาการชำระในการโอนหนี้ผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน โดยกำหนดวันชำระคืนทุกวันที่ 5, 10, 15, 20, 25 หรือ 30 ของทุกเดือน

- ไม่จำกัดบัญชี รับโอนหนี้ได้ทุกสถานบันการเงิน โดยไม่มีการชำระล่าช้าภายใน 6 เดือนแรก ฟรี ค่าดำเนินการหรือค่าธรรมเนียม

- ธนาคารจะทำการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีที่ท่านระบุไว้ในใบสมัคร รอจดหมายยืนยันการแจ้งผลอนุมัติและการรับเงินสินเชื่อภายใน 1-3 วันทำการ นับจากวันที่ท่านได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ

วงเงินอนุมัติ โอนหนี้สินเชื่อ และบัตรเครดิต
ดอกเบี้ย
ระยะเวลาการชำระในการ โอนหนี้สินเชื่อ และบัตรเครดิต
ค่าดำเนินการ/ ค่าธรรมเนียม
รายได้ขั้นต่ำในการสมัครโอนหนี้
วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท หรือ 5 เท่าของรายได้
10% ต่อปี ใน 12 เดือนแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยุ่กับวงเงิน
สูงสุด 60 เดือน
ฟรี
15000

PROMOTION / PREMIUM

- สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการชำระหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคล สมัครวันนี้ รับโอนหนี้ ทุกสถาบันการเงิน รับอัตราดอกเบี้ยเพียง 10% นาน 1 ปี แถมผ่อนได้นานถึง 5 ปี

- พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

- อนุมัติโอนหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล TMB รับอัตราดอกเบี้ยตามวงเงินสินเชื่อ 15,000 - 30,000 บาท 12 เดือนแรก ดอกเบี้ย 10% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย 27% ต่อปี (CPR+9%)

- อนุมัติรับโอนหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล TMB อัตราดอกเบี้ยตามวงเงินสินเชื่อ รายได้ประจำต่อเดือน 30,001 - 50,000 บาท 12 เดือนแรก ดอกเบี้ย 10% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย 24% ต่อปี (CPR+6%)

- อนุมัติรับโอนหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล TMB อัตราดอกเบี้ยตามวงเงินสินเชื่อ 50-001 - 100,000 บาท 12 เดือนแรก ดอกเบี้ย 10% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย 22% ต่อปี (CPR+4%)

- รายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป 12 เดือนแรก ดอกเบี้ย 10% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย 20% ต่อปี (CPR+2%)

- ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

- รายได้ประจำต่อเดือน 15,000 - 30,000 บาท 12 เดือนแรก ดอกเบี้ย 12.50% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย 28% ต่อปี (CPR+10%)

- รายได้ประจำต่อเดือน 30,001 - 50,000 บาท 12 เดือนแรก ดอกเบี้ย 12.50% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย 26% ต่อปี (CPR+8%)

- รายได้ประจำต่อเดือน 50-001 - 100,000 บาท 12 เดือนแรก ดอกเบี้ย 12.50% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย 26% ต่อปี (CPR+8%)

- รายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป 12 เดือนแรก ดอกเบี้ย 12.50% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย 22% ต่อปี (CPR+4%)

- การแจ้งผลอนุมัติและการรับเงินสินเชื่อ ธนาคารจะจัดส่งจดหมายยืนยันการอนุมัติ/วงเงินสินเชื่อ พร้อมทำการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีที่ท่านระบุไว้ในใบสมัคร ภายใน 1-3 วันทำการ นับจากวันที่ท่านได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ

 

เอกสารประกอบการ สมัครโอนหนี้ สินเชื่อเงินสด ธนาคารทหารไทย|สมัครโอนหนี้สินเชื่อเงินสดTMB

*** กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ***
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
- หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด(ต้นฉบับ)
- สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
- ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อฉบับล่าสุด(ตัวจริง)

*** กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ***
- สำเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน
- สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน
- ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อฉบับล่าสุด(ตัวจริง)

โอนหนี้ TMB:Cash7day
   พิเศษ ลูกค้าที่ลงโฆษณา Banner และ Textlink (ลงโฆษณา 3 เดือนได้รับส่วนลด 10%)
  •  ไม้เทียม พื้นไม้เทียม ราคาไม้เทียม ไม้เทียมราคา
  •  Raiden Tires by Lenso ยางรถยนต์ ที่ผู้ใช้รถไว้ใจ
  •  รับสมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อ บัตรกดเงินสดออนไลน์
  •  Text Link เดือนละ 500 บาท ลงได้ 4 เว็บไซต์
  •  Text Link เดือนละ 500 บาท ลงได้ 4 เว็บไซต์
  •  Text Link เดือนละ 500 บาท ลงได้ 4 เว็บไซต์
  •  Text Link เดือนละ 500 บาท ลงได้ 4 เว็บไซต์
  •  Text Link เดือนละ 500 บาท ลงได้ 4 เว็บไซต์
  •  Text Link เดือนละ 500 บาท ลงได้ 4 เว็บไซต์
  •  Text Link เดือนละ 500 บาท ลงได้ 4 เว็บไซต์
  •  Text Link เดือนละ 500 บาท ลงได้ 4 เว็บไซต์
  •  Text Link เดือนละ 500 บาท ลงได้ 4 เว็บไซต์
  •  Text Link เดือนละ 500 บาท ลงได้ 4 เว็บไซต์
  •  Text Link เดือนละ 500 บาท ลงได้ 4 เว็บไซต์
  •  Text Link เดือนละ 500 บาท ลงได้ 4 เว็บไซต์
  •  Text Link เดือนละ 500 บาท ลงได้ 4 เว็บไซต์
  •  Text Link เดือนละ 500 บาท ลงได้ 4 เว็บไซต์
  •  Text Link เดือนละ 500 บาท ลงได้ 4 เว็บไซต์
  •  Text Link เดือนละ 500 บาท ลงได้ 4 เว็บไซต์
  •  Text Link เดือนละ 500 บาท ลงได้ 4 เว็บไซต์
  •  
  •  
3 plus มอเตอร์ไซค์ aeon asia3plus asia3save Centralexclusivecash CIMB cimb thai Citi bank First Choice KTC powerbuy standard chartered TMB UOB ซิตี้แบงก์ ซีไอเอ็มบี ทำบัตรกดเงินสดกสิกร ทำบัตรเงินสดกสิกร ทำบัตรเงินสดกสิกรไทย ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ธนาคาร standard chartered บัตรกดเงินสด บัตรกดเงินสด CIMB บัตรกดเงินสด kbank บัตรกดเงินสด Krungsri FirstChoice บัตรกดเงินสด ktc บัตรกดเงินสด TMB บัตรกดเงินสด UOB บัตรกดเงินสดกรุงไทย บัตรกดเงินสดกสิกร บัตรกดเงินสดกสิกรไทย บัตรกดเงินสด ซีไอเอ็มบี บัตรกดเงินสดทหารไทย บัตรกดเงินสดธนชาต บัตรกดเงินสด ธนาคาร UOB บัตรกดเงินสด ยูโอบี บัตรกดเงินสดเฟิร์สช้อยส์ บัตรผ่อนสินค้า บัตรผ่อนสินค้า AEON บัตรผ่อนสินค้า First Choice บัตรผ่อนสินค้า PowerBuy บัตรผ่อนสินค้า อิออน บัตรผ่ิอนสินค้า บัตรเครดิต บัตรเครดิต aia บัตรเครดิต citibank บัตรเครดิต First Choice บัตรเครดิต KBANK บัตรเครดิต ktc บัตรเครดิต man u บัตรเครดิต standard chartered บัตรเครดิต Tesco บัตรเครดิตTMB บัตรเครดิต tmb บัตรเครดิต uob บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิตกรุงศรี จีอี บัตรเครดิต กรุงศรี จีอี GE บัตรเครดิตกรุงไทย บัตรเครดิตกสิกรไทย บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ บัตรเครดิตทหารไทย บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ บัตรเครดิต ยูโอบี บัตรเครดิต เคทีซี บัตรเครดิตเซ็นทรัล บัตรเครดิต เอไอเอ บัตรเครดิตแห่งประเทศจีน บัตรเครดิต แอร์เอเชีย บัตรเครดิต โลตัส บัตรเงินสด บัตรเงินสด kbank บัตรเงินสด ktc บัตรเงินสด Standard Chartered บัตรเงินสดกรุงไทย บัตรเงินสด ซิตี้แบงก์ บัตรเงินสด เคทีซี ประกันชั้น2 ประกันชั้น3 ประกันภัยชั้น3 ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 พ.ร.บ. รถทุกประเภท ยูโอบี วงเงินอเนกประสงค์ธนาคารอิสลาม สมัครบัตรกดเงินสด สมัครบัตรกดเงินสด CIMB สมัครบัตรกดเงินสด TMB สมัครบัตรกดเงินสด UOB สมัครบัตรกดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สมัครบัตรกดเงินสดธนาคารธนชาต สมัครบัตรผ่อนสินค้า สมัครบัตรผ่อนสินค้า AEON สมัครบัตรผ่อนสินค้า First Choice สมัครบัตรผ่อนสินค้า PowerBuy สมัครบัตรเครดิต สมัครบัตรเครดิต KBANK สมัครบัตรเครดิต ktc สมัครบัตรเครดิต tmb สมัครบัตรเครดิตธนชาต สมัครบัตรเครดิตประเทศจีน สมัครบัตรเครดิต เคทีซี สมัครบัตรเครดิตเซ็นทรัล สมัครบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส สมัครบัตรเครดิต เฟิร์สช้อยส์ สมัครบัตรเครดิต แอร์เอเชีย วีซ่า สมัครบัตรเงินสด สมัครบัตรเงินสด ktc สมัครบัตรเงินสด Standard Chartered สมัครบัตรเงินสด เคทีซี สมัครสินเชื่อ สมัครสินเชื่อ cimb สมัครสินเชื่อ First Choice สมัครสินเชื่อ PowerBuy สมัครสินเชื่อ TMB สมัครสินเชื่อ UOB สมัครสินเชื่อรถยนต์ สมัครสินเชื่อรถยนต์ Citi Advance สมัครสินเชื่ออิสลาม สมัครโอนหนี้ สมัครโอนหนี้ CIMB THAI สมัครโอนหนี้ Citi Advance สมัครโอนหนี้ First Choice สมัครโอนหนี้ TMB สมัครโอนหนี้สินเชื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต สมัครโอนหนี้เฟิร์สช้อย สินเชื่อ สินเชื่อ cimb thai สินเชื่อ First Choice สินเชื่อ ktc สินเชื่อ standard chartered สินเชื่อ TMB สินเชื่อ UOB สินเชื่อกรุงศรี สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช สินเชื่อ ซิตี้แอดวานซ์ สินเชื่อ ซีไอเอ็มบี สินเชื่อ ธนาคารทหารไทย สินเชื่อ ธนาคารธนชาต สินเชื่อธนาคารอิสลาม สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย สินเชื่อ พาวเวอร์บาย สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล Central Exclusive Cash สินเชื่อส่วนบุคคล UOB สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารธนชาต สินเชื่อส่วนบุคคลเซ็นทรัล สินเชื่อส่วนบุคคล เพอร์ซันนัลโลน สินเชื่อ เฟิร์สช้อยส์ สินเชื่อ เอ็กซ์คลูซีฟ แคช อิออน เอเชีย2พลัส เอเชีย 3 พลัส มอเตอร์ไซค์ เอเชีย3พลัส โอนหนี้ โอนหนี้ Citi Advance โอนหนี้ First Choice โอนหนี้ TMB โอนหนี้ ซีไอเอ็มบีไทย โอนหนี้สินเชื่อ First Choice โอนหนี้สินเชื่อรีไฟแนนซ์ธนาคารอิสลาม IBANK โอนหนี้เฟิร์สช้อยส์