• Contact Us
    02-380-0671
  • Our Address
    C.H. Consultant Group Co.,Ltd.
  • Working Hours
    Mon - Sat 8.00 - 17.00

New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

บัตรกดเงินสดกสิกรไทย

Homeบัตรกดเงินสดกสิกรไทย

ข้อมูลบัตรกดเงินสดกสิกรไทย

สมัครบัตรกดเงินสดกสิกรไทย K-Express Cash รายได้รวม = 15,000 บาทขึ้นไป ฟรี.ค่าธรรมเนียมรายปี ตลอดชีพ ฟรี ค่าธรรมเนียม ในการเบิกเงินสด อนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

สมัครบัตรกดเงินสดกสิกรไทย K-Express Cash สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกร คือบัตรที่กดเงินสดได้จากตู้ ATM ทุกธนาคาร 24 ชม

กดง่ายที่ตู้ ATM ทุกธนาคาร ตลอด 24 ชม. สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน แต่จะมีค่าใช้จ่าย คือดอกเบี้ยคิดจากยอดเงินที่เบิกถอนจากบัตรเงินสด(ดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอก)

เลือกชำระคืนเป็นรายเดือนในรูปแบบที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นชำระคืนแบบเต็มจำนวน หรือชำระคืนขั้นต่ำ 5% ของยอดใช้จ่าย หรือ 500 บาท

พร้อมบริการเลขาส่วนตัว โทร 02 888 8888 กด 511

เอกสารสมัครบัตรกดเงินสดกสิกร

“กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ”

อายุผู้สมัครตั้งแต่ 20-55 ปี

อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องผ่านระยะเวลาทดลองงาน)

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า

สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)

“กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว”

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่

อัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด
20-27 % ต่อปี
วงเงินอนุมัติบัตรกดเงินสด
สูงสุด 3-5 เท่า
อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือน
5 % หรือขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียมตลอดอายุใช้งานรายปี
ฟรีตลอดชีพ
ระยะเวลาชำระบัตรกดเงินสด
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมเบิกเงินสด จากบัตรเงินสด
ฟรี

โปรโมชั่นบัตรกดเงินสดกสิกรไทย

สมัครบัตรกดเงินสดกสิกรไทย K-Express Cash คิดดอกเบี้ยตามยอดที่ใช้จริง ไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ย วันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษ

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash)

วงเงินอนุมัติ ไม่เกิน 80,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 27% ต่อปี

วงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 80,001 – 240,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี

วงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี

บริการเงินสดโอนไว อนุมัติเร็ว (เฉพาะผู้สมัครรายใหม่เท่านั้น) บริการโอนเงินก้อนแรกเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้โดยไม่ต้องรอบัตร และรหัสประจำตัว คุณสามารถเบิกเงินสดได้ทันใจ และสะดวกสบายด้วยบริการเงินสดทันใจโทรสั่งได้ (Call for Express Cash)


Advertising