• Contact Us
    02-380-0671
  • Our Address
    C.H. Consultant Group Co.,Ltd.
  • Working Hours
    Mon - Sat 8.00 - 17.00

New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

บัตรผ่อนสินค้าอิออน

Homeบัตรผ่อนสินค้าอิออน

บัตรผ่อนสินค้าอิออน

ข้อมูลบัตรผ่อนสินค้าอิออน

สมัครบัตรอิออน AEON Card รับ 2 วงเงินในบัตรเดียว 1. บัตรผ่อนสินค้า อิออน 2. สินเชื่อบุคคล อิออน,ฟรี.ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก เพียงมีมีรายได้ 8,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน อายุ 20-65 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป

สมัคร บัตรผ่อนสินค้า อิออน AEON Card เงินเดือน 8,000 บาทขึ้นไป

ถอนเงินสดได้จากตู้ ATM อิออน กว่า 300 เครื่อง

เลือกผ่อนสินค้าต่างๆได้ที่ร้านที่มีเครื่องหมาย อิออน

อนุมัติเร็ว ทราบผลทันใจ

เอกสารสมัครบัตรผ่อนสินค้าอิออน

“กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ”

อายุผู้สมัครตั้งแต่ 20-55 ปี

อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องผ่านระยะเวลาทดลองงาน)

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า

สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)

“กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว”

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)

สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่

อัตราดอกเบี้ยบัตรผ่อนสินค้า
28 % ต่อปี
วงเงินอนุมัติบัตรผ่อนสินค้า
3 – 5 เท่า
อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ
10%
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
สูงสุด 45 วัน
รายได้ขั้นต่ำในการสมัครบัตรผ่อนสินค้า
8,000
ค่าธรรมเนียมเงินสด จากบัตรผ่อนสินค้า
ไม่มี

โปรโมชั่นบัตรผ่อนสินค้าอิออน